مرور برچسب

Betaferon

کاربرد و عوارض تزریق آمپول بتافرون ( Betaferon )

تزریق بتافرون (Betaferon injection)  حاوی یک ماده فعال به نام اینترفرون بتا-1b است. این دارو متعلق به گروهی از داروهایی است که به نام سیتوکین ها و ایمونوژن ها شناخته می شوند. این  دارو برای درمان تصلب بافت چندگانه (ولتیپل اسکروزیس)…