مرور برچسب

Black Hairy Tongue

علت های زبان مودار سیاه نشانه ها و روش های درمانی

علت های زبان مودار سیاه نشانه ها و روش های درمانی زبان مو دار سیاه چیست؟ چطور می توان این عارضه را درمان کرد؟ زبان مودار سیاه یا Black Hairy Tongue یک بیماری بی ضرر و موقت است که اغلب به علت رشد بی رویه ی باکتری در دهان ایجاد می شود.…