مرور برچسب

Calcium dobesilate

نحوه مصرف کلسیم دوبسیلات ( Calcium dobesilate ) + عوارض

کلسیم دوبسیلات ( Calcium dobesilate ) دارویی است که متعلق به یک گروه از داروهایی است که به نام استونوتیک (داروهای مورد استفاده برای درمان اختلالات گردش خون وریدی) شناخته می شوند. این دارو با تغییر مقاومت مویرگی و کاهش نفوذپذیری مویرگی روی…