مرور برچسب

Camphor

کامفور (Camphor) : نحوه استفاده و اثرات جانبی

کامفور داروئی است که باعث ایجاد گسترش عروق خونی در قسمتی از پسوت استفاده می شود که این کرم بر روی آن استعمال شده است.  انعقاد رگ های خونی منجر به افزایش جریان خون و دمای محلی پوست می شود. این کرم ابتدا موجب احساس سوزش به صورت کوتاه مدت می…