مرور برچسب

cefazolin

نحوه مصرف سفازولین ( cefazolin ) + عوارض و تداخلات دارویی

سفازولین ( cefazolin ) یا آنسف (Ancef)، پودر برای محلول تزریق 1 گرم، داروی ضد میکروبی و ضد باکتریایی است که علیه اکثر باکتری های گرام مثبت و گرام منفی فعالیت میکند. مکانیسم عمل ضد باکتریایی سفازولین بر روی پیشگیری از دیواره سلولی…