مرور برچسب

Cefprozil

سفپروزیل (Cefprozil) را میتوان در بارداری مصرف کرد؟

سفپروزیل (Cefprozil) نسل سوم داروی آنتی بیوتیک سفالوسپورین است که برای درمان عفونت های زیر معرفی شده است: عفونت دستگاه تنفسی فوقانی و پایین، عفونت های دستگاه ادراری بدون عارضه، عفونت های پوستی و بافت نرم