مرور برچسب

chemo brain

علاوه بر شیمی مغز سرطان حافظه را تحت تاثیر قرار می دهد

علاوه بر شیمی مغز سرطان حافظه را تحت تاثیر قرار می دهد افرادی که تحت درمان سرطان قرار می گیرند اغلب chemo brain"شیمی مغز" یا حالت سردرگمی و اختلال شناختی را به علت روش های  درمانی تهاجمی مانند شیمی درمانی گزارش می کنند. اما تحقیقات جدید…