مرور برچسب

Ciplox

سیپلکس ( Ciplox ) را چگونه مصرف کنیم؟

سیپلکس (Ciplox) حاوی ماده فعال به نام سیپروفلوکساسین و متعلق به گروه دارویی فلوروکینولون ها (آنتی بیوتیک ها) است.این دارو باکتری هایی را که باعث عفونت شده اند، می کشد و برای درمان تعدادی از عفونت های باکتریایی (ناشی از باکتری های حساس به…