مرور برچسب

Cloud Atlas (2012)

۷ فیلم ترسناک در مورد پایان جهان

7 فیلم ترسناک در مورد پایان جهان چگونه من تا حالا زنده ام How I Live Now (2013) چگونه جهان به پایان می رسد: این فیلم، یک فیلم ترسناک در مورد پایان جهان مناقشات ژئوپولیتیک و جنگ هسته ای است. یک نوجوان آمریکایی (سایروس رونان) که با…