مرور برچسب

Cortiazem

کوتیازم ( Cortiazem ) چیست و چگونه فشار خون بالا را درمان می کند؟

کوتیازم (Cortiazem) دارویی است که حاوی ماده فعال دیلیتیازم میباشد.. این دارو کانال های کلسیم را متوقف می کند و باعث انقباض عروق خونی می شود. انعقاد رگ های خونی، جریان خون را تسهیل می کند، بنابراین فشار خون را کاهش می دهد. به همین دلیل است…