مرور برچسب

CXworx

تمرینات تناسب اندام گروهی باعث بهبود کیفیت زندگی می شود

تمرینات تناسب اندام گروهی باعث بهبود کیفیت زندگی می شود تحقیقات جدید نشان می دهد که تمرینات گروهی برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش سطح استرس نسبت به تمرینات فردی موثرتر است. در این مقاله که توسط کارشناسان ورزشی وبسایت ورد نگار تهیه شده است…