مرور برچسب

Cyclo Progynova

کاربرد سیکلو پروجینوا ( Cyclo Progynova ) چیست؟

سیکلو پروجینوا (Cyclo Progynova) حاوی دو ماده فعال: نورژسترل (0.5 میلی گرم) و استرادیول (2 میلی گرم) است. این دارو ترکیبی از  پروژسترون و استروژن  میباشد ( به عنوان درمان جایگزین هورمون) و در درمان شرایط زیر مورد استفاده قرار می گیرد: