مرور برچسب

Dark Matter

ما هنوز هم چیز زیادی در مورد ماده تاریک نمی دانیم

ما هنوز هم چیز زیادی در مورد ماده تاریک نمی دانیم طبق تحقیقات جدید انجام شده، ماده تاریک یا Dark matter از آن چه ما تا کنون تصور می کردیم هم مرموزتر است. این ماده ی مرموز به مراتب چیزهای بسیار بیشتری را نسبت به ان چه  ما در اطراف خود می…

موبایل امنیتی شرکت Dark Matter رونمایی شد

موبایل امنیتی شرکت اماراتی Dark Matter رونمایی شد موبایل امنیتی : کی از شرکت های فعال و پیشرفته در زمینه ی امنیت رایانه ای و یا بهتر است بگوییم امنیت سایبری، شرکت Dark Matter می باشد. این شرکت در زمینه امنیت سایبری به گونه ای که از سیستم…