مرور برچسب

DCVax

واکسن سرطان مغز می تواند سبب شود که بیمارانی مانند تسا جوئل سال های بسیار بیشتری عمر کنند

محققان بیان داشته اند که یک واکسن بالقوه برای سرطان مغز می تواند سبب شود این بیماری در بیماران، گسترش نیافته و بیماران مدت زمان بیشتری، زندگی کنند چرا که این واکسن می تواند با شکل تهاجمی تومور که تسا جوئل را از پای در آورد مقابله کند.