مرور برچسب

E400

مرسدس بنز توانست E400 استیت را به شاسی بلندترین خودرو تبدیل کند

مرسدس بنز توانست E400 استیت را به شاسی بلندترین خودرو تبدیل کند از سال ها قبل ایده ی تبدیل کردن وضعیت خودرو های پنج در استیشن به خودرو های شاسی بلند به همراه ارتفاع بیشتر وجود داشته است. براساس آمار های بدست آمده امروزه اکثر خریداران…