مرور برچسب

Elusor macrurus

لاک پشت رودخانه مری با مزه با موهای سبز رنگ احتمالا به تنهایی خواهد مرد

لاک پشت رودخانه مری با مزه با موهای سبز رنگ احتمالا به تنهایی خواهد مرد لاک پشت رودخانه مری نام خود را از نماد تمام سنگی عیسی مسیح و مریم مقدس نگرفته است، هرچند ما نمی توانیم این را به صورت قطعی بگوییم . اما آن چه که ما به صورت قطعی می…