مرور برچسب

Fusion

نسخه فیس لیفت فورد موندیو توسط عکاسان رصد شد

نسخه فیس لیفت Mondeo فورد توسط عکاسان رصد شد فورد مونديو : اگر تصور می کنید خودرویی که در تصویر مشاهده می نمایید یکی دیگر از تازه واردین فورد و نسخه دیگری از مدل Fusion است سخت در اشتباه هستید. بلکه آنچه که در این گزارش مشاهده می…