مرور برچسب

Jagged1

متاستاز استخوان با آنتی بادی ۱۰۰ درصد کاهش می یابد

آنتی بادی، متاستاز استخوان را 100 درصد کاهش می دهد تیمی از دانشمندان یک سلاح جدید برای مبارزه با متاستازهای استخوانی طراحی کرده اند. نتایج اولیه اخیرا منتشر شده است و آنها بسیار امیدوار هستند. اکثر مرگ و میر های سرطانی ناشی از تومور اولیه…