مرور برچسب

Rolls-Royce

یک قرن با محبوب ترین مدل رولزرویس: فانتوم

یک قرن با محبوب ترین مدل رولزرویس: فانتوم هنری رویس، یکی از بنیانگذاران رولز رویس : "تلاش کنید تا به کمال برسید. بهترین کار را بکنید و آن را بهتر کنید. هنگامی که ایده شما هنوز وجود ندارد، آن را طراحی کنید. " کلماتی که باعث به…