مرور برچسب

splicing mRNA

دانشمندان پیری را در سلول های انسانی تغییر می دهند

دانشمندان پیری را در سلول های انسانی تغییر می دهند تحقیقات جدید منتشر شده در مجله سلول زیست شناسی BMC نشان می دهد که سلول های انسانی قدیمی می توانند با استفاده از مواد شیمیایی مشابه رزوراترول که مواد معدنی موجود در شکلات تیره است، دوباره…