مرور برچسب

Startup Redux

ریداکس ، استاراپ کوچک انگلیسی توسط شرکت مادر گوگل تصاحب شد

گوگل و تصاحب استارتاپ ریداکس همانطور که شرکت اپل بیشتر مشغول خرید استارتاپ ها و شرکت های کوچک است، شرکت گوگل نیز چنین کمپانی بوده و همیشه برای پیشرفت خود استارتاپ یا شرکت کوچکی را خریداری می کند. حال به تازگی شرکت مستقر در سیلیکون ولی…