مرور برچسب

SWIFT system

سرقت هکرها از یک بانک روسی از طریق سیستم سوئیفت

سرقت هکرها از یک بانک روسی از طریق سیستم سوئیفت سوئیفت یک سیستم ارتباطات مالی بین بانکی می باشد که در هفته ی گذشته رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است تعدادی از هکرهای ناشناس به کمک این سیستم ارتباطات مالی بین بانکی موفق شده اند مبلغ 6 میلیون…