مرور برچسب

Telluride

اسپای شات شاسی بلند بزرگ و عضلانی کیا با نام تلوراید

اسپای شات شاسی بلند بزرگ و عضلانی کیا با نام تلوراید در اوایل سال 2016 کیا  با نمایش مدل مفهومی تلوراید قصد خود را برای تولید خودرویی با ابعاد بزرگ تر از سورنتو در نمایشگاه دیترویت نشان داد. به نظر می رسد که این اس یو وی اساسا متفاوت…