مرور برچسب

Texas Auto Writers Association

تصاویر زیبایی از برگزاری مسابقه خودروی سال تگزاس ۲۰۱۷

تصاویر زیبایی از برگزاری مسابقه خودروی سال تگزاس 2017 هر سال در فصل بهار ده ها تن از روزنامه نگاران از سراسر تگزاس و ایالات متحده دور هم جمع می شوند تا مسابقه بهترین خودرو سال تگزاس را برگزار کنند. این گردهمایی معروف به TAWA مخفف …

خودروی سال تگزاس ۲۰۱۷

خودروی سال تگزاس 2017 هر سال در فصل بهار ده ها تن از روزنامه نگاران از سراسر تگزاس و ایالات متحده دور هم جمع می شوند تا مسابقه بهترین خودرو سال تگزاس را برگزار کنند. این گردهمایی معروف به TAWA مخفف Texas Auto Writers Association…