مرور برچسب

Trackhawk HPE1000

Trackhawk HPE1000 جیپ قدرتمندترین شاسی بلند جهان

Trackhawk HPE1000 جیپ قدرتمندترین شاسی بلند جهان هنسی را می توان یکی از شرکت های بزرگ در زمینه تقویت خودرو دانست و این شرکت پیشتر شاسی بلند قدرتمند Trackhawk جیپ را با پیشرانه پرتوانی همراه ساخته که قادر است عملکرد سریعی از خود نشان دهد.…