مرور برچسب

Vmotion

اسپای شات آلتیما ۲۰۱۹ نیسان، طراحی ساده اما بی نظیر

آلتیما 2019 نیسان در حال حاضر که تقریبا نمایشگاه خودروی ژنو در حال پایان یافتن است، کم کم توجه ما به نمایش بزرگ بعدی یعنی نمایشگاه اتومبیل نیویورک جلب می شود. نیسان  تیزرهایی از جدیدترین آلتیمای خود را به نمایش گذاشته که از اوت 2017  تا…