مرور برچسب

Xanthines

نحوه مصرف آمینوفیلین ( Aminofilin ) – داروی بیماری تنفسی

آمینوفیلین (که به نام Aminophylline نیز شناخته می شود) جزء یک گروه دارویی به نام برونکودیلاتور می‌باشد. این دارو بر‌اساس یک ساختار شیمیایی به عنوان ژانتین طبقه بندی می شود. این دارو  به منظور گسترش راه های هوایی و ایجاد تنفس آسان تر عمل…