مرور برچسب

Yahoo

کمپانی یاهو بر روی یک پلتفرم تبادل ارز مجازی ژاپنی سرمایه گذاری کرده است

کمپانی یاهو بر روی یک پلتفرم تبادل ارز مجازی ژاپنی سرمایه گذاری کرده است یاهو : براساس گزارشات و اخبار بدست آمده کمپانی یاهو بر روی یک پلتفرم تبادل ارز مجازی ژاپنی سرمایه گذاری کرده است که قرار است براساس این سرمایه گذاری 40 درصد از سهام…