مرور برچسب

Zoledronic acid

نحوه مصرف زولدرونیک اسید ( Zoledronic acid )

زولدرونیک اسید یک دارو از گروه بیس فسفونات ها است و برای درمان و پیشگیری از پوکی استخوان استفاده می شود. پوکی استخوان یک بیماری است که با از دست دادن توده استخوانی رخ می دهد که باعث می شود استخوان های ضعیف به آسانی بشکنند. پوکی…