متن، شعر و آهنگ مادر سامی یوسف با ترجمه فارسی

0

متن، شعر و آهنگ مادر سامی یوسف با ترجمه فارسی

Blessed is your face
مبارک و خجسته باد چهره ات

Blessed is your name
مبارک باد نامت

My beloved
ای عشق من

Blessed is your smile
گرامی باد خنده هایت

Which makes my soul want to fly
که روح مرا به پرواز در می آوری

My beloved
ای عشق من

All the nights
در تمام شبها

And all the times
و در همه زمان

That you cared for me
تو همیشه مراقب من بودی

But I never realized it
اما من هیچ گاه اینرا درک نمی کردم

And now it s too late
اما حالا خیلی دیر است

Forgive me
منرا ببخش

Now I m alone filled with so much shame
حالا من تنها هستم مملو از شرمندگی و خجالت بسیار

For all the years I caused you pain
در تمام این سالها من باعث این درد و ناراحتی شدم

If only I could sleep in your arms again
اگر تنها یکبار دیگر بشه من روی شانه های تو بخوابم

Mother Im lost without you
مادر من بدون تو از بین می روم

You were the sun that brightened my day
تو مانند خورشیدی هستی که به زندگانی من روشنایی می دهی

Now whos going to wipe my tears away
حالا چه کسی است که اشکهای من را پاک کند

If only I knew what I know today
ای کاش می فهمیدم چیزی که باید امروز بفهمم

Mother I m lost without you

مادر من بدون تو از بین می روم

شنیدن آهنگ مادر سامی یوسف:

لینک دانلود موزیک

مطالب مرتبط
ناصر ملک مطیعی (داش فرمون)، ستاره باسابقه سینمای ایران ساعتی قبل دیده از دنیا فروبست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.