مرور برچسب

آخرین آپدیت اینستاگرام

اینستاگرام در آخرین آپدیت خود، به کاربران می گوید که چه کسی از استوریشان عکس گرفته است

اینستاگرام و قابلیت های  آخرین آپدیت برای اطلاع از اسکرین شات از استوری به تازگی اینستاگرام از  ویژگی جدیدی برخوردار شده که زمانی که افراد دیگر از عکس های استوری شما اسکرین شات می گیرند، می تواند این موضوع را به شما اطلاع دهد. این…