مرور برچسب

آدم فضایی

راز اسکلت بیگانه در بیانان های شیلی

راز اسکلت بیگانه در بیانان های شیلی پس از کشف اسکلت آتا در منطقه کویری آتا کامادر شیلی، این اسکلت مرموز که گمان می رفت به فرا زمینی ها تعلق داشته باشد در بازار سیاه فروخته شد و در نهایت به دست یک بازرگان اسپانیایی رسید. دکتر گری نولان،…

مشاهده موجود عجیب و مشابه فرازمینی ها در سخنرانی اوباما

مشاهده موجود عجیب و مشابه فرازمینی ها در سخنرانی اوباما در یک ویدئوی عجیب در یکی از سخنرانی های اوباما رییس جمهور سابق ایالات متحده، موجودی شبیه به موجودات فرازمینی توسط دوربین های تلوزیونی شکار شد که در نقش گارد محافظتی انجام وظیفه می…