مرور برچسب

آرتریت

آیا سبزیجات Nightshades یا سایه شب آرتریت را بدتر می کنند؟

میوه ها و سبزیجات از خانواده Nightshades یا سایه شب غذاهای اصلی برای بسیاری از مردم است. Nightshades  یا سایه شب غذاهای مغذی و سالم هستند و این ایده که باعث التهاب می شوند، تا حالا اثبات نشده است. سبزیجاتNightshades  یا سایه شب حاوی…