مرور برچسب

آزار جنسی هارلی وینستین

میشل پفیفر می گوید با هر زنی که صحبت کرده ام، مورد آزار جنسی قرار گرفته است

میشل پفیفر می گوید با هر زنی که صحبت کرده ام، مورد آزار جنسی قرار گرفته است هالیوود در چند هفته اخیر با اتهاماتی دست به گریبان شده است: "هاروی وینستین تولید کننده معروف هالیوود در مورد آزار و اذیت زنان، مورد اتهام قرار داده است."  در حال…