مرور برچسب

آسیب شناسی ورزشی

آسیب آنسفالوپاتی مغزی در ورزشکاران و تغییر رفتار آنان

آسیب آنسفالوپاتی مغزی در ورزشکاران و تغییر رفتار آنان آرون جوزف هرناندز  (6 نوامبر 1989 - 19 آوریل 2017) یک بازیکن فوتبال فوتبال آمریکایی در لیگ ملی فوتبال بود. او پس از بازداشت به جرم قتل اودین لویید، زندگی حرفه ایش به پایان رسید.…