مرور برچسب

آفتاب سوختگی

ژن های مسبب آفتاب سوختگی و یا سوختن پوست کشف شدند

ژن های مسبب آفتاب سوختگی و یا سوختن پوست کشف شدند بخش هایی از DNA که به نظر می رسد نقش مهمی را سوختن پوست و یا آفتاب سوختگی دارند، توسط دانشمندان کشف شدند. بزرگترین مطالعه ژنتیکی که در آن از اطلاعات ژنتیکی نزدیک به 200 هزار نفر استفاده…

مراقبت از پوست صورت در فصل گرما

مراقبت از پوست صورت در فصل گرما با رعایت نکته‌های مراقبت  از پوست  می‌توانید فشار و ناراحتی را که در فصل تابستان بر شما وارد می‌آید، کاهش دهید و بتوانید راحت‌تر در هوای سوزان و داغ به کار خود بپردازید. نکات مراقبت از پوست  را که در این…