مرور برچسب

آفت

مطالعات نشان می دهد که با کشت سیب زمینی های مقاوم جدید، می توان تا ۹۰ درصد در مصرف سموم آفت کش صرفه…

مطالعات نشان می دهد که با کشت سیب زمینی های مقاوم جدید، می توان تا 90 درصد در مصرف سموم آفت کش صرفه جویی کرد یک نوع سیب زمینی که به طور ژنتیکی برای مقاومت در برابر پوسیدگی و پژمردگی تولید شده است می تواند به کاهش استفاده از قارچ کش های…