مرور برچسب

آژانس بین المللی

اعطای مدال آژانس بین المللی تحقیقات سرطان به دکتر ملک زاده

مدال آژانس بین المللی تحقیقات سرطان به دکتر ملک زاده اعطا شد. مدال آژانس بین المللی تحقیقات سرطان به پاس سالها تلاش موثر و ارائه دو دستاورد مطالعاتی مهم در زمینه سرطان طی مراسمی در لیون فرانسه، به پروفسور ملک زاده، دانشمند ایرانی اعطا شد.…