مرور برچسب

بمباران اتمی هیروشیما

استخوان های به جای مانده از حادثه بمب اتمی هیروشیما برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفتند

استخوان های به جای مانده از حادثه بمب اتمی هیروشیما برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفتند بمب اتمی هیروشیما : در ساعت 8:15 سحرگاه 6 اوت 1945، ایالات متحده اولین بمب اتمی خود را تحت عنوان "پسر کوچولو" به سمت ژاپن پرتاب کرد. 43 ثانیه بعد…