مرور برچسب

بیماری ریوی

ارتباط بین بیماری روماتویید و بیماری ریه

بیماری روماتویید توسط التهاب مشخص می شوند که بر ساختارهای متصل کننده یا حمایت کننده در بدن تأثیر می گذارند- اغلب شامل مفاصل و همچنین گاهی اوقات تاندون ها، رباط ها، استخوان ها و ماهیچه ها می شود. برخی از بیماری های روحی نیز بر اندام ها تاثیر…