مرور برچسب

علل نوروپاتی

نوروپاتی چیست؟ بررسی علائم، عوارض تا تشخیص و درمان

نوروپاتی چیست؟ این بیماری به عنوان نوروپاتی محیطی نیز شناخته می شود (که اغلب بر روی بسیاری از اعصاب تاثیر میگذارد) و همچنین ممکن است به عنوان یک درد ساده عصبی، مجموعه ای از موارد مختلف را شامل شود. زمانی که علت اصلی تشخیص داده نمی شود،…