مرور برچسب

علوم ورزشی

این تمرینات می تواند ۲ اینچ از دور کمر شما کم کند

این تمرینات می تواند 2 اینچ از دور کمر شما کم کند  از نظر دانشمندان بازه زمانی انجام ورزش، در آب شدن چربی های شکم بسیار موثر است. محققان علوم ورزشی یونان شرکت کنندگانی را برای انجام ورزش سخت به مدت چهار ساعت در هفته به کار گرفتند و 40…