مرور برچسب

عنکبوت درب تله ای

مسن ترین عنکبوت دنیا در سن ۴۳ سالگی در گذشت

مسن ترین عنکبوت دنیا در سن 43 سالگی در گذشت اگر قرار بود سن یک عنکبوت را حدس بزنیم، هرگز به 43 سال فکر نمی کردیم. اما خبر عجیبی که می خواهم بگویم این است که یک عنکبوت ماده استرالیایی اخیرا رکورد طول عمر عنکبوت ها را شکسته و توانسته بود 43…