مرور برچسب

عوارض جانبی بیهوشی

چگونه بیهوشی عمومی بر مغز تاثیر می گذارد

بیهوشی عمومی بیهوشی عمومی اثرات گسترده تری بر مغز نسبت به القاء خواب دارد، مطالعه جدیدی نشان می دهد که می توان منجر به تغییر و بهبود داروها برای استفاده در عمل جراحی شد. این تیم تحقیقاتی از دانشگاه کوئینزلند استرالیا در نشریه Cell…