مرور برچسب

عوارض مشروبات الکلی در زنان

مشروبات الکلی ابتلا به سرطان در زنان را افزایش می دهد

مشروبات الکلی ابتلا به سرطان در زنان را افزایش می دهد نوشیدن کم مشروبات الکلی ابتلا به سرطان در زنان را افزایش می دهد طبق بیانیه ای که در اوایل این هفته توسط انجمن انکولوژی بالینی آمریکا (ASCO) منتشر شد، گروهی که شامل بسیاری از پزشکان…