مرور برچسب

عوارض نیترازپام

نحوه مصرف نیترازپام ( Nitrazepam ) + عوارض و تداخلات دارویی

نیترازپام (Nitrazepam) دارویی از گروه بنزودیازپین ها است و برای درمان کوتاه مدت بیهوشی استفاده می شود. پیش از شروع درمان، مطلوب است که علت بیخوابی را تعیین کنید. نیترازپام مثل سایر بنزودیازپین ها عمل می کند. احتیاط موارد منع مصرف…