مرور برچسب

عوارض پاستا

تحقیقات نشان می دهد که خوردن پاستا باعث افزایش وزن نمی شود

مطالعات نشان میدهد که کربوهیدرات ها باعث چاقی می شوند اما پاستا جزو این دسته از کربوهیدرات ها محسوب نمی شود. پاستا و کاهش وزن کربو هیدرات ها به واسطه شاخص گلیسمی خود جذب خون می شوند. شاخص گلیسمی یک رتبه بندی نسبی کربوهیدرات ها در…