مرور برچسب

عوارض Cosdor

قطره چشم کوزدور ( Cosdor ) : نحوه استفاده | دوز دارویی | اثرات جانبی

قطره چشم کوزدور (Cosdor)  شامل دو ماده فعال تیمولول و دورزولامید است. دورزولامید متعلق به گروه مهارکننده های کربوهیدرات است در حالی که تیمولول متعلق به بتا بلوکرها است. هر دو ماده ترشح آب را در چشم کاهش می دهند، اما با مکانیسم های مختلف،…