مرور برچسب

عوارض Zocor

نحوه مصرف داروی Zocor + عوارض و تداخلات دارویی

Zocor حاوی سیمواستاتین است که یک دارو از گروه داروهای کاهش دهنده چربی می باشد. این دارو در گروه مهارکننده های HMG-CoA ردوکتاز - آنزیمی مسئول سنتز کلسترول طبقه بندی شده است. بنابراین، بیماران با کلسترول خون بالا از این دارو استفاده می…