مرور برچسب

عوامل روانپریشی

روانپریشی (سایکوز): علایم، سبب‌شناسی و درمان

روانپریشی از دست دادن تماس با واقعیت است، عموما شامل هذیان‌ها(باورهای اشتباه) و توهمات(دیدن و شنیدن چیزهایی که وجود ندارند) می باشد. از هر 100 نفر 3 نفر در بخشی از زندگی خود روانپریشی را تجربه می‌کنند. علایم روانپریشی روانپریشی خود…